Jalkahoidot

JALKAHOITO

Onko sinul­la paho­ja kovet­tu­mia tai pak­sut kyn­net? Ei hätää, hoi­dan jal­ka­si taas kuntoon!

Jal­ka­hoi­to alkaa aina jal­ka­kyl­vyl­lä. Sen jäl­keen pois­tan kovet­tu­mat ja kän­sät jal­ka­poh­jis­ta. Ei tar­vit­se huo­leh­tia, vaik­ka oli­si pal­jon kovet­tu­mia, minul­ta kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen käy hel­pos­ti. Käy­tän kovet­tu­mien pois­toon veis­tä ja jal­ka­po­raa. Toi­men­pi­de ei satu, mut­ta voi vähän kutit­taa. Kyn­net lei­ka­taan ja hio­taan, min­kä jäl­keen ne voi­daan laka­ta. Lopuk­si teh­dään ren­tout­ta­va jal­ka­hie­ron­ta. Hie­ron­nan jäl­keen asiak­kaat ovat kuvan­neet jal­ko­jen oloa kevyek­si. Jal­ka­hoi­toon ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ikään tai suku­puo­leen katsomatta.